Ieškome vyr. socialinio darbuotojo

Darbo pobūdis:
 
 • vykdyti, plėtoti socialines paslaugas įstaigos paslaugų gavėjams;
 • dalyvauti individualių socialinės globos planų (ISGP) rengime;
 • rengti įsakymų ir raštų projektus, susijusius su socialinio darbo organizavimu;
 • tvarkyti paslaugų gavėjų asmens bylas;
 • informuoti ir konsultuoti paslaugų gavėjus bei jų atstovus teisių ir pareigų klausimais savo kompetencijos ribose;
 • teikti visapusišką pagalbą grupių socialiniams darbuotojams, socialinių darbuotojų padėjėjams;
 • vykdyti kitus skyriaus vedėjo pavedimus savo kompetencijos ribose;

 

Tikimės, jog:

 

 • turite ne žemesnį kaip aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą socialinio darbo srityje (bakalauro, ar jam prilyginto, kvalifikacinis laipsnis);
 • turite ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį socialinio darbo srityje;
 • išmanote socialinės globos veiklos organizavimo principus;
 • esate susipažinęs (-usi) su Lietuvos Socialinės apsaugos sistema, socialinės apsaugos sritį reglamentuojančiais teisės aktais, ir gebate šias žinias taikyti praktiškai;
 • gebate sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • išmanote raštvedybos, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;
 • dirbate su Microsoft Office programiniu paketu;
 • gebate sėkmingai dirbti tiek savarankiškai, tiek komandoje.

 

   Siūlome:

 

 • atlyginimą nuo 1083 EUR (be priedų ir kintamosios dalies, neatskaičius mokesčių) ir priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų;
 • nenutrūkstamą kompetencijų kėlimą: vidinius ir išorinius mokymus;
 • individualias bei komandines supervizijas;
 • draugišką ir palaikančią darbo aplinką;

 

Gyvenimo aprašymą (CV) iki 2021 m. kovo 3 d. prašome siųsti el. paštu: renata@kudikiunamai.lt., tel.: +37052340300.