Korupcijos prevencija

 

„Šeimos slėnis“ siekia užtikrinti kuo kokybiškesnes ir skaidresnes paslaugas, t. y. kad paslaugos būtų teikiamos visiems paslaugų gavėjams, neišskiriant jų teisinės, socialinės padėties, neįgalumo, lyties, tikėjimo, įsitikinimų, amžiaus ar kitų savybių, ugdyti darbuotojų profesinį objektyvumą, nešališkumą, sąžiningumą, nepriimti jokių tiesioginių ar netiesioginių dovanų. Bet kokie neoficialūs mokėjimai gaunant ar teikiant paslaugas yra laikomi baudžiamaisiais nusižengimais ar nusikaltimais.

 

„Šeimos slėnis“, siekdamas šalinti korupcijos apraiškas, siekia užtikrinti veiksmingą korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą įstaigoje ir skatina visuomenę būti pilietiškais bei pranešti apie korupciją.

 

Praneškite apie korupciją

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planai

Korupcijos prevencijos Kūdikių namuose programos įgyvendinimo 2011-2014 metais priemonių planas

pdf formatu

Korupcijos prevencijos Kūdikių namuose programos įgyvendinimo 2017-2019 metais priemonių planas

pdf formatu

Ataskaitos apie korupcijos prevencijos priemonių vykdymą

Ataskaita apie korupcijos prevencijos Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose programos priemonių plano įgyvendinimą 2011–2014 metais

pdf formatu

Ataskaitos apie korupcijos prevencijos BĮ Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose programos 2017-2019 m. priemonių plano įgyvendinimą (pdf formatu)

2019 m. – I pusmetis

2018 m. – I pusmetis, II pusmetis

2017 m. – I pusmetis, II pusmetis